Bookmark and Share Add to Favorites  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

     บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากคณะกลุ่มบุคคลที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาช้านานร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านหลักสูตรและเกี่ยวข้องกับงานด้านรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย ต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ระบบรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ เท่าที่บริษัทฯ ต่าง ๆ ดำเนินการจัดตั้งให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปมักจะคำนึงถึง ผล-ประโยชน์ในทางการค้ามากเกินไปจึงขาดการฝึกฝนอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความชำนาญในงานด้านรักษาความปลอดภัย อย่างแท้จริง ทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้อยู่โดยทั่วไป ขาดคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่แท้จริง จึงมักก่อให้เกิดปัญหาและเกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ว่าจ้าง

     คณะผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นและดำเนินการในด้านรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดแบ่งหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้คอยให้ความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้าง และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน